Pro kandidáty

Díky našim zkušenostem a obecně porozumění komunitě IT odborníků, jsme schopni nabízet pouze pozice přesně odpovídající Vašemu profilu. S námi čas ztrácet nebudete. Výstupem naší spolupráce je garantovaný nástup na vhodný projekt nebo zaměstnanecký poměr.

Posuňte se dále ve své kariéře

Svět IT se mění a my nezůstáváme pozadu. Dnes je mnohem více pro-kandidátsky orientovaný, a to je logicky v pořádku. Pokud máš ten správný skill-set, můžeš si diktovat požadavky a my to budeme respektovat. Máme s klienty na všechny pozice jasně a férově definované podmínky a umíme ti proto nabídnout pozici, která přesně reflektuje tvoje schopnosti a požadavky (finance, druh úvazku a model spolupráce, firemní kultura) a nebudeme proto pálit čas zbytečným vyjednáváním bez jasného výsledku.

U nás už od začátku přesně budeš vědět, na čem jsi. Celé jednání bude transparentní, lehce uchopitelné a se společným cílem všech zúčastněných – abychom pozici obsadili rychle. Můžeš se spolehnout, že s námi vytouženou pozici získáš! Uděláme pro to maximum a ke každé pozici přistupujeme stejně, jako bychom obsazovali roli generálního ředitele. Všichni kandidáti jsou pro nás VIP, a to bez výjimky.

Doporuč kandidáta a získej provizi

Je logické, že lidé se pohybují v komunitách, které často mají společného jmenovatele a IT kompetence nejsou výjimkou. Aneb „java developer“ velmi pravděpodobně zná další „java developery“, ať už z univerzitního prostředí, současného nebo bývalého zaměstnání, nebo spolu prostě chodí na pivo. Účelem tohoto programu je vzájemně si pomoct.
Naši klienti potřebují obsadit roli vhodným odborníkem, Vy můžete někomu pomoct získat lepší práci a zároveň za poskytnutí kontaktu získáte zajímavou provizi až 25.000 Kč v případě úspěšného placementu.

Jak to funguje?

1 Schůzka u klienta

Během krátkého setkání s klientem vydefinujeme a jasně formulujeme technologie a ostatní parametry pozice tak, aby byla jednoznačně řešitelná našim recruitment oddělením. Důraz klademe také na pojmenování těch atributů, které jsou podstatné pro naše kandidáty jako např. možnost a rozsah home-office, požadavek na četnost návštěv onsite, popis firemního pracovního prostředí, nástrojů a kultury. 

A samozřejmě také transparentní informace o rozsahu možného finančního ohodnocení. Samozřejmostí je možnost si zvolit projekt podle preference pracovního úvazku kontrakt/zaměstnanecký poměr. Poptávku lze zadat také prostřednictvím našeho online formuláře.

2 Nová zakázka

Máme zadanou novou zakázku a určenou osobu zodpovědnou za její zpracování, která kandidáta provází celým náborovým procesem a zůstává jeho primárním kontaktem. Naši specializovaní IT recruiteři následně pracují s vlastní databází a uplatňují zejm. metodiku executive search, kdy ke každé IT pozici přistupujeme jako kdybychom hledali generálního ředitele. Naše společnost je skutečně head-hunterská a nevyužíváme žádné marketingové „tapetování“ sociálních sítí ani nástroje hromadné komunikace. Dále samozřejmě využíváme prémiových účtů pracovní sítě Linkedin a dalších sociálních sítí. Vše zastřešuje náš vlastní na míru vyrobený systém, ve kterém shromažďujeme veškerá data a můžeme s nimi dále pracovat a vyhodnocovat. Výsledkem takového snažení je nabídnutí vhodného kandidáta, zpravidla v horizontu do 1.prac. týdne od zadané poptávky.

3 Nabídka

Nabídka je jasnou odpovědí na zadaní od klienta, kdy nabízíme pouze kandidáty odpovídající stanoveným parametrům, abychom splnili kvalifikační předpoklady nezbytné k pozvánce kandidáta na pohovor. Pokud si to klient vyžaduje, před samotnou nabídkou je kandidát kompetenčně testován jedním z našich kompetenčních garantů, abychom byli schopni jeho kvalitativní předpoklady garantovat. Zároveň probíhá rozhovor s prezentujícím obchodníkem, abychom si byli jisti že opravdu došlo k protnutí nabídky s poptávkou a nic tak nebránilo hladkému procestovaní do další fáze obchodního cyklu a stanovení termínu pro pohovor. Nabídka obsahuje údaje o dostupnosti kandidáta, stejně jako ceně a dalších nutných informacích v obchodním styku.

4 Zpětná vazba

Velmi dbáme na rychlé procesování mezi jednotlivými fázemi obchodního cyklu. Zpětná vazba klientů a její rychlost jsou klíčovým parametrem úspěšnosti zakázky. Pomalá zpětná vazba může vyústit v to, že kandidát už nebude dále dostupný a celý dosavadní průběh zakázky by tedy byl pro všechny zúčastněné strany ztracený.

5 Pohovor

Preferujeme osobní účast našich obchodníků na pohovoru (alespoň v pozici „mute spectator“) ale samozřejmě respektujeme přání a zvyklosti klienta. Během pohovoru vnímáme jaký byl odbornostní i osobnostní fit. Pokud bylo něco v nepořádku, jsme schopni s těmito informacemi pracovat, předat je oddělení sourcingu a vrátit se zpět do fáze 2. kde aktualizujeme zadání. Dalšího kandidáta už hledáme i na základě aktualizovaných informací získaných na pohovoru (a tyto pak „vypíchneme“ v nové nabídce – což je skutečná přidaná hodnota vzájemné spolupráce). Naopak pokud se pohovor zdařil, rovnou si s pohovorující osobou domluvíme další postup, termín dalšího kontaktu, termín nástupu atd

6 Objednávka

Dokončení procesu: obchodník získává zpětnou vazbu od klienta, zafixuje termín nástupu a obchodní podmínky a tyto jsou formálně zachyceny v objednávce.

7 Post-placementová péče

Zakládáme si na dlouhodobých vztazích a spokojenosti všech zúčastněných stran, proto jako dodavatel zůstáváme v pravidelném kontaktu s našimi kandidáty a jako mediátor řešíme všechny případné podněty, jejichž cílem je vždy vzájemná dohoda a spokojenost.

1 Schůzka u klienta
2 Nová zakázka
3 Nabídka
4 Zpětná vazba
5 Pohovor
6 Objednávka
7 Post-placementová péče

Důvěřují nám

Za těch 10 let, co se věnujeme personalistice v oblasti IT jsme se sami na sobě naučili, co v této branži funguje a díky tomu získali spoustu větších i menších klientů. Neradi bychom zde ale zveřejňovali konkrétní loga a názvy společností, protože ctíme diskrétní vazby a nepsanou mlčenlivost, kterou uzavíráme s každým našim zákazníkem. Pokud chcete zjistit, jak spolupráce reálně funguje a že recruitment děláme opravdu dobře, trhu s IT odborníky rozumíme a máme účinné nástroje, jak je pro vaši poptávku rychle získat, nejjednodušší bude si spolupráci vyzkoušet na jedné konkrétní poptávce. Uvidíte, že výsledek vás nezklame.