For companies

Jsme připraveni vyhrnout si rukávy a naši důvěru u klientů si chceme zasloužit tvrdou prací. Pokud chcete zjistit jak spolupráce reálně funguje, nejlepší bude si to vyzkoušet na jedné konkrétní poptávce.

Our Services

Jsme silný partner, který Vám pomůže překonat všechny výzvy v oblasti specializovaného náboru IT odborníků.

TalentGroup je platforma propojující požadavky klientů s dostupnými kandidáty v reálném čase, která ale navíc do svých procesů chytře komponuje prvky umělé inteligence (AI) a automatizace při zpracování dat. Za pomocí unikátních algoritmů je náš systém v rámci pokročilého vyhledávání schopen jít víc do hloubky a dle souboru (kombinace) klíčových slov odhalit a následně kategorizovat ty kompetence, které jinak nejsou přímo nebo vůbec pojmenované – robot je v rámci veřejně dostupných zdrojů schopen vyhledávat i v přidružených dokumentech na webu (CV, diplomové práce atd.), na osobních stránkách kandidátů, zohledňovat překlepy v popisech pracovních náplní na sociálních sítích nebo identifikovat (nepojmenované) kompetence podle používaných technologií.

Quality

Máme vlastní proces kontroly kvality, v rámci kterého nabízíme pouze prověřené kandidáty. To znamená, že umíme pracovat s tzv. kompetenčními garanty, kdy zástupci kompetencí po dohodě s klientem (a jejich představení a odsouhlasení) dělají telefonický pre-screening kandidáta, než ho nabízíme klientovi – nedochází tedy ke ztrátám času na žádné ze zúčastněných stran.

Kde působíme

Jsme personální agentura se specializací na IT. 1. 2. 2022 jsme přijali novou výzvu a vstoupili na česko-slovenský trh, který je díky své geografické poloze a hlavně díky kvalitě lidského potenciálu v tomto regionu strategickou základnou pro mnoho velkých globálních korporací i perspektivních start-upů.

Norské království

Česká republika

Slovenská republika

Životní cyklus poptávky

Do 14 dnů od zadání obsadíme jakoukoliv pozici nebo transparentně informujeme klienta, že daného odborníka najít neumíme. Nicméně máme přímý dosah na více než 110.000 IT odborníků a jsme tak schopni obsadit více než 80 % všech poptávaných pozic. Uděláme pro Vás opravdu maximum. Nejjednodušší bude si to na jedné pozici vyzkoušet a přesvědčit se.

1 Schůzka u klienta

Během krátkého setkání s klientem vydefinujeme a jasně formulujeme technologie a ostatní parametry pozice tak, aby byla jednoznačně řešitelná našim recruitment oddělením. Důraz klademe také na pojmenování těch atributů, které jsou podstatné pro naše kandidáty jako např. možnost a rozsah home-office, požadavek na četnost návštěv onsite, popis firemního pracovního prostředí, nástrojů a kultury. 

A samozřejmě také transparentní informace o rozsahu možného finančního ohodnocení. Samozřejmostí je možnost si zvolit projekt podle preference pracovního úvazku kontrakt/zaměstnanecký poměr. Poptávku lze zadat také prostřednictvím našeho online formuláře.

2 Nová zakázka

Máme zadanou novou zakázku a určenou osobu zodpovědnou za její zpracování, která kandidáta provází celým náborovým procesem a zůstává jeho primárním kontaktem. Naši specializovaní IT recruiteři následně pracují s vlastní databází a uplatňují zejm. metodiku executive search, kdy ke každé IT pozici přistupujeme jako kdybychom hledali generálního ředitele. Naše společnost je skutečně head-hunterská a nevyužíváme žádné marketingové „tapetování“ sociálních sítí ani nástroje hromadné komunikace. Dále samozřejmě využíváme prémiových účtů pracovní sítě Linkedin a dalších sociálních sítí. Vše zastřešuje náš vlastní na míru vyrobený systém, ve kterém shromažďujeme veškerá data a můžeme s nimi dále pracovat a vyhodnocovat. Výsledkem takového snažení je nabídnutí vhodného kandidáta, zpravidla v horizontu do 1.prac. týdne od zadané poptávky.

3 Nabídka

Nabídka je jasnou odpovědí na zadaní od klienta, kdy nabízíme pouze kandidáty odpovídající stanoveným parametrům, abychom splnili kvalifikační předpoklady nezbytné k pozvánce kandidáta na pohovor. Pokud si to klient vyžaduje, před samotnou nabídkou je kandidát kompetenčně testován jedním z našich kompetenčních garantů, abychom byli schopni jeho kvalitativní předpoklady garantovat. Zároveň probíhá rozhovor s prezentujícím obchodníkem, abychom si byli jisti že opravdu došlo k protnutí nabídky s poptávkou a nic tak nebránilo hladkému procestovaní do další fáze obchodního cyklu a stanovení termínu pro pohovor. Nabídka obsahuje údaje o dostupnosti kandidáta, stejně jako ceně a dalších nutných informacích v obchodním styku.

4 Zpětná vazba

Velmi dbáme na rychlé procesování mezi jednotlivými fázemi obchodního cyklu. Zpětná vazba klientů a její rychlost jsou klíčovým parametrem úspěšnosti zakázky. Pomalá zpětná vazba může vyústit v to, že kandidát už nebude dále dostupný a celý dosavadní průběh zakázky by tedy byl pro všechny zúčastněné strany ztracený.

5 Pohovor

Preferujeme osobní účast našich obchodníků na pohovoru (alespoň v pozici „mute spectator“) ale samozřejmě respektujeme přání a zvyklosti klienta. Během pohovoru vnímáme jaký byl odbornostní i osobnostní fit. Pokud bylo něco v nepořádku, jsme schopni s těmito informacemi pracovat, předat je oddělení sourcingu a vrátit se zpět do fáze 2. kde aktualizujeme zadání. Dalšího kandidáta už hledáme i na základě aktualizovaných informací získaných na pohovoru (a tyto pak „vypíchneme“ v nové nabídce – což je skutečná přidaná hodnota vzájemné spolupráce). Naopak pokud se pohovor zdařil, rovnou si s pohovorující osobou domluvíme další postup, termín dalšího kontaktu, termín nástupu atd

6 Objednávka

Dokončení procesu: obchodník získává zpětnou vazbu od klienta, zafixuje termín nástupu a obchodní podmínky a tyto jsou formálně zachyceny v objednávce.

7 Post-placementová péče

Zakládáme si na dlouhodobých vztazích a spokojenosti všech zúčastněných stran, proto jako dodavatel zůstáváme v pravidelném kontaktu s našimi kandidáty a jako mediátor řešíme všechny případné podněty, jejichž cílem je vždy vzájemná dohoda a spokojenost.

1 Schůzka u klienta
2 Nová zakázka
3 Nabídka
4 Zpětná vazba
5 Pohovor
6 Objednávka
7 Post-placementová péče

Contact Us

LinkedIn Professional Recruiter Veronika Larsen

Poptávkový formulář

Potřebujete zkušené a ověřené IT odborníky?

Vyplňte následující formulář a my se Vám ještě dnes ozveme, případně napište na client@talentgroup.cz

Důvěřují nám

Za těch 10 let, co se věnujeme personalistice v oblasti IT jsme se sami na sobě naučili, co v této branži funguje a díky tomu získali spoustu větších i menších klientů. Neradi bychom zde ale zveřejňovali konkrétní loga a názvy společností, protože ctíme diskrétní vazby a nepsanou mlčenlivost, kterou uzavíráme s každým našim zákazníkem. Pokud chcete zjistit, jak spolupráce reálně funguje a že recruitment děláme opravdu dobře, trhu s IT odborníky rozumíme a máme účinné nástroje, jak je pro vaši poptávku rychle získat, nejjednodušší bude si spolupráci vyzkoušet na jedné konkrétní poptávce. Uvidíte, že výsledek vás nezklame.